Psychoedukacja

Czym jest profilaktyka?

Każda szkoła zobowiązana jest realizować program wychowawczo –profilaktyczny, a więc podejmować szereg różnorodnych działań, które będą kształtowały właściwe postawy wśród dzieci i młodzieży oraz służyły przeciwdziałaniu ryzykowanym zachowaniom.Profilaktyka to świadome działania na jednostki lub grupy społeczne mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią. Do działań profilaktycznych zalicza się również identyfikowanie jednostek i grup zagrożonych w celu podejmowania interwencji we wczesnej fazie powstawania zachowań ryzykownych lub problemowych.
Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym a nie naprawczym. Do działań profilaktycznych nie należą na przykład różne formy terapii uzależnień.

Czytaj więcej: Czym jest profilaktyka?

Zagrożenia związane z paleniem e-papierosów

Udostępniamy państwu materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Czytaj więcej: Zagrożenia związane z paleniem e-papierosów

O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

W ramach wywiadówki semestralnej 5.02.2019 r. z rodzicami uczniów klas I-VII szkoły podstawowej spotkał się specjalista terapii uzależnień, dyrektor NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśnika Grzegorz Baran. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zachowania ryzykowne – rola domu w profilaktyce  uzależnień dzieci i młodzieży”. Tematyka pogadanki podyktowana była wnioskami z badań ankietowych przeprowadzonych w naszej szkole w minionym roku szkolnym.

Czytaj więcej: O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

Doświadczenie traumy u dzieci

Nasze doświadczenia kształtują mózg. Interakcje (relacje) z rodzicami/opiekunami są decydujące dla rozwoju mózgu dziecka. Warto podkreślić, iż o możliwościach umysłowych człowieka nie decyduje liczba komórek, która od momentu narodzin spada, ale sieć połączeń pomiędzy nimi. Trauma wiąże się wyrzutem hormonów stresu ( kortyzol, adrenalina). Jeszcze w łonie matki dziecko narażone jest na działanie hormonów stresu np. gdy matka przeżywa niepokój lub sama przeżywa pozabezpieczny styl przywiązania.

Czytaj więcej: Doświadczenie traumy u dzieci

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

Klapsy i razy wywołują pustkę w głowie. Klapsy wywołują strach, a strach ogłupia. Oczywiście, klapsy powstrzymują dzieci przed robieniem czegoś, czego nie wolno im robić, ale nie skłaniają ich do właściwych zachowań. Uderzone dziecko poddaje się, a przynajmniej przesta-je zachowywać się „niegrzecznie” w danej chwili, lecz nie uczy się, jak powinno postępować.

Czytaj więcej: Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

 

Szukaj