Badanie wśród rodziców - "Moje dziecko w zdalnym nauczaniu"

Nadrzędna kategoria: Pomoc psych. - pedag.
Kategoria: Pedagog
Jolanta Mochol
Odsłony: 243

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o udział w badaniu ankietowym odnoszącym się do funkcjonowania Państwa dziecka w kształceniu na odległość. Pozyskane w ankiecie informacje są istotne w ocenie aktualnej sytuacji w edukacji zdalnej naszych uczniów oraz dla podjęcia ewentualnych, dodatkowych działań wspierających.
Link do ankiety (MC Forms) przesłany został do Państwa w wiadomości w e- dzienniku.  Formularz dostępny będzie do poniedziałku, 7 grudnia br.