Badanie wśród rodziców - "Moje dziecko w zdalnym nauczaniu"

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o udział w badaniu ankietowym odnoszącym się do funkcjonowania Państwa dziecka w kształceniu na odległość. Pozyskane w ankiecie informacje są istotne w ocenie aktualnej sytuacji w edukacji zdalnej naszych uczniów oraz dla podjęcia ewentualnych, dodatkowych działań wspierających.
Link do ankiety (MC Forms) przesłany został do Państwa w wiadomości w e- dzienniku.  Formularz dostępny będzie do poniedziałku, 7 grudnia br.

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***