Pomoc psych. - pedag.

Formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

Czytaj więcej: Formy pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole

Ucz się efektywnie

Do nauki  czyl imzdobywania wiedzy i umiejeności możesz podchodzić pasywnie lub sięgnąć po metody aktywne. Różne metody, a wiec i różna efektywność. 10% zapamietanych treści albo 90% Liczby zawsze przemawiaja do wyobraźni.. Uczenie SIĘ wymaga od nas zaangażowania - motywacji, ale takze wykorzystania różnych zmysłów. Słuchaj, czytaj, oglądaj, wykonuj praktyczne ćwiczenia, demonstruj... ucz innych. A najlepiej łącz, zaleznie od specyfiki przedmiotu, materiału te wszystkie sposoby. Efektywność gwarantowana. Powodzenia! 

Czytaj więcej: Ucz się efektywnie

Efektywne uczenie się

Do nauki  czyl imzdobywania wiedzy i umiejeności możesz podchodzić pasywnie lub sięgnąć po metody aktywne. Różne metody, a wiec i różna efektywność. 10% zapamietanych treści albo 90% Liczby zawsze przemawiaja do wyobraźni.. Uczenie SIĘ wymaga od nas zaangażowania - motywacji, ale takze wykorzystania różnych zmysłów. Słuchaj, czytaj, oglądaj, wykonuj praktyczne ćwiczenia, demonstruj... ucz innych. A najlepiej łącz, zaleznie od specyfiki przedmiotu, materiału te wszystkie sposoby. Efektywność gwarantowana. Powodzenia! 

Czytaj więcej: Efektywne uczenie się

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MZS w Annopolu organizuje i zapewnia różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Uczniów i Rodziców. W przypadku dzieci i młodzieży są to: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, konsultacje i porady. Pomoc p-p ustalana jest przez zespoły nauczycielskie, zwykle na podstawie opinii lub orzeczenia posiadanego przez dziecko. Może być także organizowana z inicjatywy Rodzica/prawnego opiekuna. Rodzic może skorzystać z indywidualnych konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w szkole: pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą, szkolnym doradcą zawodowym. Przewidujemy także dla Państwa prelekcje i spotkania szkoleniowe.

Czytaj więcej: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podkategorie

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***