Patron Gimnazjum

 Św. Jadwiga

 herb szkoły patronka

Publicznego Gimnazjum w Annopolu 

 

Jadwiga, córka Ludwika Węgierskiego Andegawena i Elżbiety, księżniczki bośniackiej, urodziła się na Węgrzech w lutym 1374 r.

Po śmierci króla Ludwika, na prośbę dostojników polskich, matka przeznaczyła Jadwigę na tron polski. 16 października 1384 r. Jadwiga została ukoronowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzankę.

Wielki Książę Litwy, Jagiełło, który ubiegał się o rękę Jadwigi, obiecał, że przyjmie chrzest razem ze swoim narodem i przyłączy Litwę do Korony. Dla dobra narodu i Kościoła młodociana królowa poślubiła Jagiełłę w r. 1386.

Gorąco kochała Chrystusa ukrzyżowanego. Jako pokorna służebnica Boga, pełna roztropności i mądrości, służyła ziemskiemu Królestwu Chrystusa.

Dla chorych zakładała szpitale, biednym nie szczędziła pomocy. Głębia jej życia wewnętrznego znajdowała wyraz w ofiarnej służbie każdemu potrzebującemu. Była przykładem harmonii modlitwy i czynu.

Długo oczekiwała na dar macierzyństwa. Mając 25 lat, wkrótce po urodzeniu córki i jej śmierci, odeszła do wieczności w dniu 17 lipca 1399 r. Nazywana jest matką swojego ludu i Matką Narodów.

8 czerwca 1979 r. Jan Paweł II odprawił Mszę św. ku czci Jadwigi Królowej przy jej grobie, a Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła dnia 8 sierpnia 1986 r. fakt jej beatyfikacji.

Jadwiga miłowała Kościół i namiestnika Chrystusowego jak wierna córka. Świadoma swego posłannictwa wspierała głoszenie Ewangelii, troszczyła się o rozwój kultu Bożego i jedność chrześcijan. Przyspieszyła ustanowienie diecezji wileńskiej. W Pradze założyła przy uniwersytecie bursę dla Litwinów przygotowujących się do ewangelizacji Litwy. W 1397 r. otrzymała od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego na uniwersytecie w Krakowie. Poprzez swój zapis w testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu, zwanego odtąd Jagiellońskim.

 

Nie da się zaprzeczyć, że średniowieczne społeczeństwo było zmaskulinizowane lub – powiedzmy inaczej – zdominowane przez mężczyzn. Byłoby błędem jednak stwierdzenie, że mężczyźni całkowicie wykluczyli kobiety ze wszystkich sfer życia społecznego. Status matki, córki, małżonki miał swą rangę w opinii publicznej. Doceniano zasługi niektórych kobiet wnoszących ponadprzeciętny wkład w różne dziedziny aktywności ludzkiej, czyniąc je świętymi. Wszystko to nie zmienia faktu, że kobiety w tej epoce były całkowicie podporządkowane mężczyznom. Płeć w zasadniczy sposób determinowała sytuację człowieka. Uregulowania prawne ograniczały kobiety tak w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Wśród tych  przeciwności, a może właśnie dzięki nim, pojawiały się też kobiety szczególnie aktywne, światłe i odważnie przekraczające bariery nakreślone przez ówczesną rzeczywistość. Do nich na pewno zalicza się Święta Królowa Jadwiga.

Piękno, mądrość i dobroć to przymioty, które Ją cechowały.

„Rzadkimi nad podziw wdziękami od natury ozdobiona, ćwiczona w naukach, układna w obejściu, zachowująca skromność i powagę, nie tylko urodzeniu swemu, ale i kobiecie właściwą” - tak przywołuje postać Jadwigi kronikarz Jan Długosz. Powtarzając za naszym Rodakiem– Janem Pawłem II wołamy: „ Święta nasza królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj  - w trzecim tysiącleciu tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości”.

Dzieląc się radością obrania Świętej Jadwigi Królowej na patronkę Publicznego Gimnazjum w  Annopolu uroczyście obchodzimy Dzień Patrona.

Święta Jadwiga Królowa, zdobna w cnoty , jawi się przed nami jako Kobieta Kościoła, jakby owa niewiasta mężna. Jako władca narodu, tkwiąca głęboko w sprawach społeczeństwa, bardzo wyczulona na postępy w kulturze, odpowiedzialna za przekaz wiary, zatroskana o wiedzę, ale i o miłosierdzie, miłująca ludzi i człowieka, bo w centrum jej zainteresowania jest Chrystus z Czarnego Krucyfiksu. Tu jest jej szkoła kontemplacji i nauka pokojowych działań. Postać zwyczajna, ale i porywająca. Jest wzorem dla świeckich, dla władców i podwładnych, dla apostołów, dla młodzieży, dla małżonek, dla matek oczekujących potomstwa.

Tak przywołuje postać  świętej Pani Wawelskiej.Biskup Wacław Świerzawski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Świetej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.

Radujemy się,  że Święta Królowa Jadwiga jest naszą Patronką. To właśnie dzięki głębi jej umysłu i serca, królewska stolica  zawdzięcza swą wielkość. Kraków stał się europejskim ośrodkiem myśli, kolebką kultury polskiej i pomostem pomiędzy chrześcijańskim Zachodem i Wschodem, wnosząc niebywały wkład w kształt  europejskiego ducha.

Postać Matki Trzech Narodów, Pani Wawelskiej, jak zwykło się nazywać Królową Jagwigę, jest żywa i obecna w życiu społeczności gimnazjalnej. Każdego roku uroczyście odchodzony jest Dzien Patrona, organizowane  konkursy plastyczne i literackie przybliżające uczniom postać Patronki. W ramach Szolnego Dnia Sportu odbywa się Bieg Jagwiżański organizowany przez Koło Jagwiżańskie, które przygotowując scenki teatralne  przybliża  społeczności szkolnej postać tej Świętej Niewiasty- wzóru cnót i prawości.

 

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

Odwiedza nas 263 gości oraz 0 użytkowników.