Doradca zawodowy

Godziny pracy w roku szk. 2013/2014, semestr I

Zajęcia grupowe doradztwa zawodowego
w roku szkolnego 2013/2014, semestr I
 
KLASA IIIa –  środa, godz.      13.40 - 14.25
KLASA IIIb –  czwartek, godz. 13.40 - 14.25
KLASA IIIc -  piątek, godz.      13.40 - 14.25
 
UWAGA: pozostałe dwa oddziały: 3d, 3e zajeciami objete zostną d drugim semestrze br.
Poradnictwo indywidualne, konsultacje
środa, godz. 8.55 - 9.40
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM, w sposób szczególny uczniów klas trzecich gimnazjum.
 

Godziny pracy w roku szk. 2012/2013, semestr II

Zajęcia grupowe doradztwa zawodowego
w I semestrze roku szkolnego 2012/2013
 
Warsztaty odbywają się raz w tygodniu przez jeden semestr.
 
KLASA IIIB – piątek, godz. 12.45
KLASA IIIC – czwartek, godz. 7.10
KLASA IIID – piątek, godz. 13.40
 
Zajęcia w pozostałych klasach trzecich odbędą się w semestrze drugim.

zajęcia doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe w formie zajęć grupowych realizowane

w roku szkolnym 2011/2012

 

 

Semestr II

Klasa IIIa – środa, godz. 12.45- 13.30

Klasa IIIc – poniedziałek, godz. 12.35- 13.30

Klasa IIIe –poniedziałek, godz. 8.00 – 8.45

 

 

Semestr I

Klasa IIIb – wtorek, godz. 13.40-14.25

Klasa IIId – poniedziałek, godz. 12.35- 13.30

Klasa IIIf – piątek, godz. 8.00 – 8.45

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

Nieuchronnie zbliża się termin dokonywania wyboru szkół i preferencji oddziałów oraz składania podań przez absolwentów gimnazjum – kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Proces rekrutacji rozpoczyna się 21 maja 2012 r. godz. 8.00.

Szczegółowe zasady rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 znaleźć można na stronie:

http://www.kuratorium.lublin.pl

 

W przypadku  innych województw o szczegółach rekrutacyjnych przeczytać można na stronach poszczególnych szkół – zakładka Doradca zawodowy – IV etap edukacyjny

 

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok 2012/2013

Poradnik Absolwenta

KRÓTKI PORADNIK PRZYSZŁEGO ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Czas podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych

Dla uczniów klas trzecich gimnazjum zbliża się moment podejmowania pierwszych poważnych decyzji w swoim życiu. Macie zdecydować gdzie, a przede wszystkim w jakim kierunku chcecie kształcić się po ukończeniu obecnego etapu edukacyjnego. Szkolnictwo ponadgimnazjalne roztacza dziś przed Wami bardzo bogatą ofertę rozszerzeń przedmiotowych, profili i zdobywania kwalifikacji zawodowych w coraz to nowych zawodach, ogłaszanych nierzadko jako zawody przyszłości.

Jak odnaleźć się w tym gąszczu informacyjnym? Co powinieneś wiedzieć i na, co zwrócić uwagę, by ten wybór miał szansę być trafnym?

Poznanie oferty szkół to jeden z elementów i samo w sobie nie przesądza o podjęciu dobrej decyzji edukacyjno-zawodowej. Wychodząc z założenia, że ludzie chętnie zajmują się tym, co im przychodzi im z łatwością, co lubią, co sprawa im przyjemność (a tym samym mniej męczy), wybór kierunku dalszego kształcenia bazować ma przede wszystkim na Twoich predyspozycjach. Przypomnijmy, że predyspozycje to posiadane zainteresowania, pasje, umiejętności i uzdolnienia, a także osobowość i stan zdrowia (w wielu szkołach: ZSZ, technika, klasy sportowe, policyjne, licea plastyczne, itd. wymagają dostarczenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie czy profilu).

Jeśli nie poznałeś jeszcze siebie lub brakuje Ci jakieś wiedzy nt. swoich mocnych i słabych stron, możesz skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych w Twojej szkole przez doradcę zawodowego.

Gdy rozeznałeś już swoje predyspozycje, czas na poszukiwanie odpowiedniego dla Ciebie kierunku kształcenia. Nie sposób w tym miejscu pominąć Twoich wyników                        w nauce, bo to przecież m.in. na ich podstawie, po przeliczeniu na punkty, odbywa się rekrutacja do szkół. Decydując się na technikum lub zasadniczą szkołę zawodową wybierasz od razu zawód, gdyż po tego typu szkołach zdobywasz kwalifikacje zawodowe (pod warunkiem zdania egzaminu zawodowego w ostatnim roku nauki). Techniku otwiera także przed Tobą możliwość  - po zdaniu egzaminu maturalnego - dalszej edukacji na studiach. Gdy wybierasz liceum ogólnokształcące, określasz, których przedmiotów będziesz uczyć się w wersji rozszerzonej (będą to przedmioty, których lubisz się uczyć, z których osiągasz wysokie wyniki, może brałeś udział w konkursach przedmiotowych). Byłoby idealnie, gdybyś już na tym etapie wiedział, że są to przedmioty bazowe na kierunku studiów, który za trzy lata będziesz wybierał. Ale spokojnie, LO – jak sama nazwa mówi - daje ogólne przygotowanie, na przykład po klasie z rozszerzeniem przedmiotów matematyka - fizyka, czy język polski - historia – wos możesz kontynuować naukę na wielu kierunkach szkół wyższych. Nie musisz wiĘc z całą pewnością już dziś wiedzieć jaki zawód w przyszłości chcesz wykonywać                          .

Pamiętaj, nie każda ścieżka kształcenia będzie jednakowo trafna dla wszystkich, dlatego każdy winien planować ją uwzględniając własne predyspozycje i indywidualną sytuację. Choć wydawać by się mogło, że brzmi to nazbyt poważnie, to przecież IV etap edukacyjny jest realnym kształtowaniem drogi zawodowej. Dla wielu szkoła ponadgimnazjalna to bardzo szybkie wejście w rolę pracownika (ZSZ, Technikum – 3-4 lata kształcenia).

W całym tym procesie przygotowywania do wyboru edukacyjno-zawodowego powinni Wam towarzyszyć, czasem bardzo dyskretnie, rodzice/opiekunowie. Nie pomijaj Ich opinii, sugestii, rozważ obawy, które przecież wynikają z troski o Ciebie, nawet jeśli wydają Cię przesadzone i nieracjonalne. Któż zna Cię lepiej niż rodzic? Ostatecznie jednak, skonsultowana decyzja powinna być Twoją własną, dokonaną bez presji bliskich, znajomych, przyjaciółki, nauczyciela.. Inni mogą Ci podpowiedzieć, ale wyboru musisz dokonać sam. W tym miejscu warto podkreślić, iż szkolny doradca zawodowy również nie dokona za Ciebie tych ważnych rozstrzygnięć, ale może Ci w tym pomóc, towarzyszyć                   w dylematach, naprowadzić.

W Twojej szkole podjętych zostało już wiele działań z zakresu doradztwa zawodowego, by przygotować Cię jak najlepiej do IV etapu edukacyjnego:

- grupowe zajęcia doradztwa zawodowego (nadal realizowane w klasach IIIa, IIIb, IIIc),

- możliwość indywidualnych konsultacji ze szkolnym doradcą zawodowym, z których  skorzystać możesz Ty i Twoi rodzice ( 2 godz. tygodniowo),

- stały dostęp do informacji edukacyjno – zawodowej (gazetki ścienne na korytarzach, biblioteczka doradcy zawodowego),

- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (odwiedzili nas nauczyciele                        i uczniowie z Ożarowa, Opola Lub., Piotrowic, Sandomierza - Mokoszyna, Solca nad Wisłą, Wólki Gościerad.)

- wycieczki edukacyjne do szkół  - udział w dniach otwartych:

- 30.03.2011 r. – Sandomierz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej,

- 18.04.2011 r. – Kraśnik: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3,

- 31.03.2011 r. - spotkanie z rodzicami podczas wywiadówki nt. Przed IV etapem edukacyjnym. Jak wspierać decyzje edukacyjno –zawodowe dziecka?

Postępowanie rekrutacyjne w wielu szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce już się rozpoczęło (zróżnicowanie terminów w obrębie województw i powiatów). W powiecie kraśnickim datą otwierającą przyjmowanie kandydatów do szkół jest 23 maja br. Zapoznaj się z terminami i zasadami postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. Informacje dostępne są w wersji papierowej na gazetce doradcy zawodowego, w wersji elektronicznej na stronie www. szkoły – w zakładce dla rodziców (prezentacja) oraz stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Na stronie internetowej MZS znajdziesz także linki do wielu szkół ponadgimnazjalnych, w tym z innych województw (zakładka: Uczniowie – IV etap edukacyjnych). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odwiedź szkolnego doradcy zawodowego. Skorzystaj z konsultacji w tej i innych kwestiach dotyczących decyzji edukacyjno-zawodowych. Uzyskasz tu także potrzebne wzory podań i deklaracji.

Terminy konsultacji

poniedziałek:: godz. 8.00 – 9.00

środa: godz. 13.40 – 14.25

ZAPRASZAM

 

 

Szkolny doradca zawodowy

J. Mochol

 

 

Więcej artykułów…

  1. Szkolny doradca zawodowy

 

Szukaj