Doradca zawodowy

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016, I SEMESTR

Jolanta Mochol
(3h/tydzień)

Poniedziałek   9.50 – 10.35
Środa            10.45 – 11.30
Piątek            12.45 – 13.30
Serdecznie zapraszam do skorzystania z indywidualnych konsultacji i porad.

Doradztwo gupowe w klasach III gimnazjum realziowane będzie w drugim semestrze br. szkolnego.

Wyklikaj swoją szkołę zawodową!

Obecnie w Polsce kształcenie odbywa się w 194 zawodach, w których wyodrębniono 255 kwalifikacji. Mamy 1957 techników i 1684 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży.
Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło mapę szkół zawodowych. Powstała ona po to, by gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy.
Korzystając z mapy można znaleźć technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju. Umieszczono tam m.in. informacje o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u  pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

Czytaj więcej: Wyklikaj swoją szkołę zawodową!

Godziny pracy w roku szk.2014/2015, semestr II

Zajęciami grupowymi w II semestrze roku szkolenego 2014/2015 objęci są uczniowie klas:

KLASA IIIb –   poniedziałek, godz. 13.40-14.25

KLASA IIIc - piątek, godz. 8.00 - 8.45

KLASA IIIa - piątek, godz. 13.40-14.25

Zajęcia odbywają się w sali nr 36.

Poradnictwo indywidualne: rozmowy doradcze, konsultacje oraz realizacja innych zadań wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:

Środa, godz. 9.50-10.35 (gabinet psychologiczno-pedagogiczny)

Serdecznie zapraszam.

 

ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

Rok szkolny 2014/2015 ogłoszony został przez Minister Edukacji Narodowej„Rokiem Szkoły Zawodowców".
Więcej o Roku Szkoły Zawodowców na stronach:
http://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/rok-szkoly-zawodowcow 
https://www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow?ref=hl

Zadania doradcy zawodowego

W myśl obowiązującego rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

Czytaj więcej: Zadania doradcy zawodowego

 

Szukaj